Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo thay đổi Danh mục Chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC ngày 19/04/2016

Thông báo thay đổi Danh mục Chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC ngày 19/04/2016

19/04/2016 - 14:28

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo

1/ Các mã chứng khoán sau được thêm vào Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT Mã CK Tên Công ty Tỷ lệ   ký quỹ Tỷ lệ cho vay
01 VFG Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam 70% 30%

 

2/  Loại  BGM ra khỏi Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT Mã CK Tên Công ty Sàn
01 BGM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang HOSE

 

 

Ngày hiệu lực:   19/04/2016  đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge