Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo thay đổi Danh mục Chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC ngày 20/05/2016

Thông báo thay đổi Danh mục Chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC ngày 20/05/2016

20/05/2016 - 13:31

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo

l  Các mã chứng khoán sau được thêm vào Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STT Mã CK Tên Công ty Tỷ lệ   ký quỹ Tỷ lệ cho vay
01 SPI Công ty Cổ phần Đá Spilít 80% 20%

 

Ngày hiệu lực:   20/05/2016  đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge