Thông báo về cổ phiếu ILC của CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài được đưa ra khỏi diện cảnh báo (24/08/2010) | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo về cổ phiếu ILC của CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài được đưa ra khỏi diện cảnh báo (24/08/2010)

Tin Tức & Sự Kiện

Thông báo về cổ phiếu ILC của CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài được đưa ra khỏi diện cảnh báo (24/08/2010)

24/08/2010 - 13:42

Căn cứ theo quy định tại điều 12, Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/06/2010 của Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài (MCK: ILC) ra khỏi diện cảnh báo như sau:

–    Ngày chính thức đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo: Ngày 24/08/2010

– Lý do đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo: Do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 trên Báo cáo tài chính bán niên 2010 của CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài phát hành ngày 09/08/2010 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính đạt giá trị dương (2.450.258.474 đồng).

Nguồn: www.hnx.vn

Chia sẻ: