Flower
 • VN-Index

  1090.84

  12.45 (+1.15%)
 • HNX-Index

  226.03

  2.06 (+0.92%)
 • UPCOM-Index

  83.96

  0.45 (+0.54%)
 • VN30-Index

  1086.96

  18.87 (+1.77%)
 • VNDiamond

  1623.3

  43.0 (+2.72%)
 • VNFinlead

  1705.73

  45.41 (+2.74%)
 • VNMidcap

  1429.54

  17.89 (+1.27%)
 • VNSmallcap

  1308.35

  -0.1 (-0.01%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo về việc triển khai giao dịch buổi chiều tại SGDCK TP.HCM

23/02/2012 - 09:04

Thông báo về việc triển khai giao dịch buổi chiều tại SGDCK TP.HCM

Được sự chấp thuận của UBCKNN tại công văn số 463/UBCK-PTTT ngày 20/02/2012 về việc triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều tại các SGDCK và công văn số 3023/UBCK-PTTT ngày 21/09/2011 về việc hủy bỏ thời gian thanh toán T+1 đối với giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trở lên, SGDCK TP.HCM thông báo đến các thành viên thị trường một số thay đổi về quy định như sau:

SGDCK TP.HCM tiến hành triển khai thí điểm việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều trong vòng 03 tháng, thời điểm bắt đầu áp dụng kể từ ngày 05/03/2012. Thời gian gian giao dịch cụ thể trong ngày như sau:

Phiên
Phương thức giao dịch
Giờ giao dịch
Thời Lượng
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
Phiên sáng
Khớp lệnh định kỳ mở cửa
09h00’ – 9h15’
15’
Khớp lệnh liên tục I
09h15’- 11h30’
2h15’
Giao dịch thỏa thuận
09h00’ – 11h30’
2h30’
Nghỉ
11h30’- 13h00’
1h30’
Phiên chiều
Khớp lệnh liên tục II
13h00’ – 13h45’
45’
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
13h45’ – 14h00’
15’
Giao dịch thỏa thuận
13h00’ – 14h15’
1h15’
Trái phiếu
Phiên sáng
Giao dịch thỏa thuận
09h00’ – 11h30’
2h30’
Nghỉ
11h30’- 13h00’
Phiên chiều
Giao dịch thỏa thuận
13h00’ – 14h15’
1h15’
Thị trường đóng cửa
14h15’

Hủy bỏ quy định thời gian thanh toán T+1 đối với giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trở lên kể từ ngày 05/03/2012.

Nguồn: www.hsx.vn