Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4

Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4

15/05/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:    13 nhà đầu tư
– Cá nhân trong nước:        12 NĐT
– Cá nhân nước ngoài :         0 NĐT
– Tổ chức trong nước :         1
– Tổ chức nước ngoài :         0
Tổng khối lượng đăng ký:        1.792.200 CP
– Cá nhân trong nước:  1.742.200 CP
– Cá nhân nước ngoài :               0 CP
– Tổ chức trong nước :      50.000 CP
– Tổ chức nước ngoài:                 0 CP
Chia sẻ clipboard facebook
goolge