Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Từ Công TyThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D)

Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D)

11/03/2008 - 12:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 215 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 195 NĐT

Cá nhân nước ngoài : 2 NĐT

Tổ chức trong nước : 14

Tổ chức nước ngoài : 4

Tổng khối lượng đăng ký: 7.182.100 CP

Cá nhân trong nước: 3.017.100 CP

Cá nhân nước ngoài : 25.000 CP

Tổ chức trong nước : 2.340.000 CP

Tổ chức nước ngoài: 1.800.000 CP

Chia sẻ:
Danh mục: