Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

14/02/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 39 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 38 NĐT

Cá nhân nước ngoài : 1 NĐT

Tổ chức trong nước : 0

Tổ chức nước ngoài : 0

Tổng khối lượng đăng ký: 1.148.800 CP

Cá nhân trong nước : 1.142.800 CP

Cá nhân nước ngoài : 6.000 CP

Chia sẻ: