Flower
 • VN-Index

  1078.66

  1.07 (+0.1%)
 • HNX-Index

  216.52

  1.21 (+0.56%)
 • UPCOM-Index

  75.39

  0.51 (+0.68%)
 • VN30-Index

  1090.94

  -2.54 (-0.23%)
 • VNDiamond

  1660.56

  -11.91 (-0.71%)
 • VNFinlead

  1570.33

  4.37 (+0.28%)
 • VNMidcap

  1350.71

  3.65 (+0.27%)
 • VNSmallcap

  1127.58

  6.55 (+0.58%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

14/02/2008 - 00:00

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 39 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 38 NĐT

Cá nhân nước ngoài : 1 NĐT

Tổ chức trong nước : 0

Tổ chức nước ngoài : 0

Tổng khối lượng đăng ký: 1.148.800 CP

Cá nhân trong nước : 1.142.800 CP

Cá nhân nước ngoài : 6.000 CP