Flower
 • VN-Index

  1108.31

  10.49 (+0.96%)
 • HNX-Index

  228.72

  2.16 (+0.95%)
 • UPCOM-Index

  84.43

  0.32 (+0.38%)
 • VN30-Index

  1102.32

  11.24 (+1.03%)
 • VNDiamond

  1645.54

  13.33 (+0.82%)
 • VNFinlead

  1733.49

  30.99 (+1.82%)
 • VNMidcap

  1449.22

  16.86 (+1.18%)
 • VNSmallcap

  1318.03

  9.73 (+0.74%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

04/08/2009 - 00:00

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/08/2007 của Chủ Tịch UBCK Nhà Nước về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  40 nhà đầu tư
Cá nhân trong nước:   39 NĐT
Cá nhân nước ngoài :   0
Tổ chức trong nước :  01
Tổ chức nước ngoài :    0
Tổng khối lượng đăng ký:   509.300 CP
Cá nhân trong nước:       379.300 CP
Cá nhân nước ngoài :               0 CP
Tổ chức trong nước :      130.000 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP