Flower
 • VN-Index

  1124.44

  2.95 (+0.26%)
 • HNX-Index

  231.2

  -0.64 (-0.28%)
 • UPCOM-Index

  85.71

  0.0 (0.0%)
 • VN30-Index

  1114.89

  3.54 (+0.32%)
 • VNDiamond

  1774.25

  11.82 (+0.67%)
 • VNFinlead

  1808.44

  -5.62 (-0.31%)
 • VNMidcap

  1723.51

  -0.42 (-0.02%)
 • VNSmallcap

  1375.8

  -9.18 (-0.66%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

04/08/2009 - 00:00

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/08/2007 của Chủ Tịch UBCK Nhà Nước về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  40 nhà đầu tư
Cá nhân trong nước:   39 NĐT
Cá nhân nước ngoài :   0
Tổ chức trong nước :  01
Tổ chức nước ngoài :    0
Tổng khối lượng đăng ký:   509.300 CP
Cá nhân trong nước:       379.300 CP
Cá nhân nước ngoài :               0 CP
Tổ chức trong nước :      130.000 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP