Thông tin đăng ký tham gia đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

21/08/2009 - 13:37

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/08/2007 của Chủ Tịch UBCK Nhà Nước về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  04 nhà đầu tư
– Cá nhân trong nước:   04 NĐT
– Cá nhân nước ngoài :   0
– Tổ chức trong nước :    0
– Tổ chức nước ngoài :    0
Tổng khối lượng đăng ký:   3.248.000 CP
– Cá nhân trong nước:     3.248.000 CP
– Cá nhân nước ngoài :                0 CP
– Tổ chức trong nước :                 0 CP
– Tổ chức nước ngoài:                  0 CP
Chia sẻ: