Báo cáo chuyên đề: Dòng tiền - Các quỹ tương hỗ giảm bán ròng | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBáo cáo chuyên đề: Dòng tiền – Các quỹ tương hỗ giảm bán ròng

Phân tích & Nghiên cứu

Báo cáo chuyên đề: Dòng tiền – Các quỹ tương hỗ giảm bán ròng

08/09/2020 - 08:00

NỘI DUNG CHÍNH

  • Tình hình giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 9T2020
  • NĐT nước ngoài giảm bán ròng ở Ấn Độ và Việt Nam
  • Nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu quay lại mua ròng tại Việt Nam
  • Lượng bán ròng của các quỹ tương hỗ (Mutual Fund) đã giảm đáng kể
  • Các quỹ ETF ngoại được huy động CCQ trở lại

Xem báo cáo chi tiết tại: Dong tien NDTNN_8T2020

Chia sẻ: