Báo cáo vĩ mô 08/2020 - TTCK 09/2020: VNI hướng về mức 920 và 970 điểm | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBáo cáo vĩ mô 08/2020 – TTCK 09/2020: VNI hướng về mức 920 và 970 điểm

Phân tích & Nghiên cứu

Báo cáo vĩ mô 08/2020 – TTCK 09/2020: VNI hướng về mức 920 và 970 điểm

03/09/2020 - 15:23

NỘI DUNG CHÍNH

KINH TẾ VĨ MÔ THÁNG 08/2020

  • Vốn FDI giải ngân đang chậm lại
  • Xuất nhập khẩu tháng 8 tiếp tục đà hồi phục
  • Lạm phát đã xuống dưới 4%
  • Sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục khó khăn
  • Tổng mức bán lẻ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 lần 2
  • Tỷ giá giảm về mức thấp hơn đầu năm
  • Giá vàng đã hạ nhiệt so với đầu tháng 8

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÁNG 09

  • Diễn biến thị trường tháng 08/2020
  • Giao dịch khối ngoại tháng 08/2020
  • Triển vọng TTCK tháng 09/2020

Xem báo cáo chi tiết tại: MonthlyReport_2008

Chia sẻ: