Flower
 • VN-Index

  1078.39

  3.22 (+0.3%)
 • HNX-Index

  223.97

  1.16 (+0.52%)
 • UPCOM-Index

  83.51

  1.46 (+1.78%)
 • VN30-Index

  1068.09

  1.76 (+0.17%)
 • VNDiamond

  1580.3

  4.36 (+0.28%)
 • VNFinlead

  1660.32

  14.94 (+0.91%)
 • VNMidcap

  1411.65

  16.02 (+1.15%)
 • VNSmallcap

  1308.45

  9.1 (+0.7%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 của FSC

01/04/2011 - 09:12

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 của FSC

Báo cáo của Hội đồng quản trị và các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Vui lòng xem và tải báo cáo tài chính về tại đây