Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinChấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho CtyCP Chứng khoán Đệ Nhất

Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho CtyCP Chứng khoán Đệ Nhất

30/03/2011 - 08:29

Ngày 30/3/2011, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBCK chấp thuận cho CtyCP Chứng khoán Đệ Nhất cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư tại Trang thông tin điện tử: http://www.fsc.com.vn.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, CtyCP Chứng khoán Đệ Nhất phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

CtyCP Chứng khoán Đệ Nhất có trụ sở chính đặt tại Số 9 Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn trong năm (05) năm.

(UBCKNN)

Chia sẻ clipboard facebook
goolge