Báo cáo tài chính Q3 - 2012 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất ( FSC) | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1182.77

  7.92 (+0.67%)
 • HNX-Index

  223.04

  2.24 (+1.01%)
 • UPCOM-Index

  87.87

  0.71 (+0.81%)
 • VN30-Index

  1201.83

  7.8 (+0.65%)
 • VNDiamond

  2006.64

  11.03 (+0.55%)
 • VNFinlead

  1941.17

  26.66 (+1.39%)
 • VNMidcap

  1751.14

  19.86 (+1.15%)
 • VNSmallcap

  1367.18

  9.35 (+0.69%)
Trang chủTin tứcTin Từ Công TyBáo cáo tài chính Q3 – 2012 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất ( FSC)