Flower
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchCách tính giá trần, sàn với các chứng khoán có giá tham chiếu < 10.000 đ

26/03/2018 - 10:59

Cách tính giá trần, sàn với các chứng khoán có giá tham chiếu < 10.000 đ

Đồng thời với việc áp dụng biên độ dao động giá 1% đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư kể từ ngày 27/03/2008, được sự chấp thuận của Chủ tịch UBCKNN, SGDCK Tp.HCM sẽ tính giá trần, sàn đối với các chứng khoán có giá tham chiếu < 10.000 đ/ck như sau:

Giá trần = giá tham chiếu + một đơn vị yết giá.

Giá sàn = giá tham chiếu – một đơn vị yết giá.

Ví dụ:

Chứng khoán có giá tham chiếu là 9.900:

Giá trần = 9.900 + 100 = 10.000.

Giá sàn = 9.900 – 100 = 9.800.

Chứng khoán có giá tham chiếu là 9.800:

Giá trần = 9.800 + 100 = 9.900.

Giá sàn = 9.800 – 100 = 9.700.