Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchChấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (MCK: SHS)

Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (MCK: SHS)

28/05/2010 - 14:50

Ngày 26/05/2010, Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và đối tác có tiềm năng đã được UBCKNN cấp Giấy phép phát hành số 323/UBCK-GCN ngày 18/05/2010 của Công ty với những nội dung sau:

–      Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

–      Mã chứng khoán: SHS

–      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

–      Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 58.937.004 cổ phiếu (Năm mươi tám triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh bốn cổ phiếu)

–      Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 589.370.040.000 đồng (Năm trăm tám mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Nguồn: www.hnx.vn

Chia sẻ