Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinIJC: Bài giới thiệu niêm yết

IJC: Bài giới thiệu niêm yết

16/04/2010 - 12:00

Ngày 05/04/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cấp Quyết định số 64/QĐ-SGDHCM cho Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch ngày 19/04/2010, Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật sẽ chính thức giao dịch. Như vậy, đây là công ty thứ 249 niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM với mã chứng khoán là IJC
IJC: Bài giới thiệu niêm yết
Chia sẻ clipboard facebook
goolge