Flower
 • VN-Index

  1078.39

  3.22 (+0.3%)
 • HNX-Index

  223.97

  1.16 (+0.52%)
 • UPCOM-Index

  83.51

  1.46 (+1.78%)
 • VN30-Index

  1068.09

  1.76 (+0.17%)
 • VNDiamond

  1580.3

  4.36 (+0.28%)
 • VNFinlead

  1660.32

  14.94 (+0.91%)
 • VNMidcap

  1411.65

  16.02 (+1.15%)
 • VNSmallcap

  1308.45

  9.1 (+0.7%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinIJC: Bài giới thiệu niêm yết

16/04/2010 - 12:00

IJC: Bài giới thiệu niêm yết

Ngày 05/04/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cấp Quyết định số 64/QĐ-SGDHCM cho Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch ngày 19/04/2010, Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật sẽ chính thức giao dịch. Như vậy, đây là công ty thứ 249 niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM với mã chứng khoán là IJC