Flower
 • VN-Index

  1212

  -15.31 (-1.25%)
 • HNX-Index

  231.08

  -2.93 (-1.25%)
 • UPCOM-Index

  90.16

  -0.41 (-0.45%)
 • VN30-Index

  1223.09

  -16.81 (-1.36%)
 • VNDiamond

  1950.73

  -32.57 (-1.64%)
 • VNFinlead

  2003.47

  -25.97 (-1.28%)
 • VNMidcap

  1777.62

  -37.24 (-2.05%)
 • VNSmallcap

  1416.93

  -25.38 (-1.76%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinCông bố thông tin về Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 đã được soát xét

14/08/2020 - 16:36

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 đã được soát xét

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin:

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2020;
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ năm 2020 và Báo cáo cùng kỳ năm trước đã được soát xét;
 • Giải trình về chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020 trước và sau khi kiểm toán;
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2020 đã được soát xét

Xem nội dung đính kèm:

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2020

Giải trình LNST BCTC soát xét năm 2020

Giải trình về chênh lệch BCTC soát xét 6 tháng năm 2020 trước và sau kiểm toán