Loading

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinCông bố thông tin về Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 đã được soát xét

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 đã được soát xét

14/08/2020 - 16:36

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin:

Xem nội dung đính kèm:

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2020

Giải trình LNST BCTC soát xét năm 2020

Giải trình về chênh lệch BCTC soát xét 6 tháng năm 2020 trước và sau kiểm toán

Chia sẻ