Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4.2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 04.2020 so với cùng kỳ năm ngoái | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1261.02

  2.82 (+0.22%)
 • HNX-Index

  239.48

  0.41 (+0.17%)
 • UPCOM-Index

  91.14

  0.22 (+0.24%)
 • VN30-Index

  1262.86

  0.0 (0.0%)
 • VNDiamond

  2122.7

  5.87 (+0.28%)
 • VNFinlead

  2039.77

  5.64 (+0.28%)
 • VNMidcap

  1929.86

  31.8 (+1.68%)
 • VNSmallcap

  1484.38

  12.85 (+0.87%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinCông bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4.2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 04.2020 so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2021 - 12:47

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4.2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 04.2020 so với cùng kỳ năm ngoái

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 04.2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 04.2020 so với cùng kỳ năm ngoái

 • Xem nội dung đính kèm.

YSVN_CBTT_Báo cáo tài chính quý 4 2020 và giải trình LNST

Giải trình biến động LNST Quý 4.2020

Báo cáo tài chính Quý 4.2020