Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinCông bố thông tin về việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

21/06/2018 - 14:08

Công ty Cổ phần chứng khoán Yuanta Việt Nam đã ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH PwC Việt Nam về dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Thư xác nhận dịch vụ số: EL-HCMC4604, ký ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Tải về: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge