CP1_0103: TB huỷ niêm yết và ngừng giao dịch | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchCP1_0103: TB huỷ niêm yết và ngừng giao dịch

Tin Tức & Sự Kiện

CP1_0103: TB huỷ niêm yết và ngừng giao dịch

15/02/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch đối với CP1_0103 như sau:

Tổ chức phát hành: Bộ Tài chính – Kho bạc Nhà nước Trung Ương

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Khánh Dư – Hà Nội

Điện thoại: 04.8242243

Fax: 04.9331294

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đợt 01/2003

Mã chứng khoán: CP1_0103

Mệnh giá: 100.000 đồng

Thời hạn trái phiếu: 05 năm

Ngày phát hành: 27/03/2003

Phương thức trả lãi: Trả lãi sau và cố định từng năm

Lý do hủy niêm yết: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận lãi và vốn gốc trái phiếu: 27/02/2008

Ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch: 27/02/2008

Ngày thanh toán lãi và vốn gốc: 27/03/2008

Chia sẻ: