DXV: TB niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchDXV: TB niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Tin Tức & Sự Kiện

DXV: TB niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

18/02/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phổ thông DXV như sau:

Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG XÂY LẮP ĐÀ NẴNG.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3822832.

Fax: (0511) 3822338.

được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định số 16/QĐ-SGDHCM ngày 24/01/2008 với các nội dung sau:

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: DXV

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng chứng khoán niêm yết: 9.900.000 cổ phiếu (Chín triệu chín trăm nghìn cổ phiếu).

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 24/01/2008

Ngày chính thức giao dịch: 26/02/2008

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 42.000 đồng/cổ phiếu

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: 20% so với giá tham chiếu

Chia sẻ: