DXV: Bài giới thiệu niêm yết | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchDXV: Bài giới thiệu niêm yết

Tin Tức & Sự Kiện

DXV: Bài giới thiệu niêm yết

18/02/2008 - 00:00

Ngày 24/01/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã cấp Quyết định Niêm yết số 16/QĐ- SGDHCM cho phép Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp HCM. Theo dự kiến ngày 26/02/2008, cổ phiếu Công ty cổ phần Xi Măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng chính thức giao dịch và trở thành cổ phiếu thứ 151 niêm yết trên SGDCK Tp HCM với mã chứng khoán là DXV.
Chia sẻ: