Flower
 • VN-Index

  1154.15

  0.3 (+0.03%)
 • HNX-Index

  236.35

  0.51 (+0.22%)
 • UPCOM-Index

  88.78

  0.05 (+0.06%)
 • VN30-Index

  1166.26

  -2.34 (-0.2%)
 • VNDiamond

  1845.9

  11.44 (+0.62%)
 • VNFinlead

  1852.52

  -8.72 (-0.47%)
 • VNMidcap

  1644.08

  1.67 (+0.1%)
 • VNSmallcap

  1365.24

  3.22 (+0.24%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchDXV: Bài giới thiệu niêm yết

18/02/2008 - 00:00

DXV: Bài giới thiệu niêm yết

Ngày 24/01/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã cấp Quyết định Niêm yết số 16/QĐ- SGDHCM cho phép Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp HCM. Theo dự kiến ngày 26/02/2008, cổ phiếu Công ty cổ phần Xi Măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng chính thức giao dịch và trở thành cổ phiếu thứ 151 niêm yết trên SGDCK Tp HCM với mã chứng khoán là DXV.