PRUBF1: Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về tỷ lệ chia cổ tức quỹ | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchPRUBF1: Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về tỷ lệ chia cổ tức quỹ

Tin Tức & Sự Kiện

PRUBF1: Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về tỷ lệ chia cổ tức quỹ

20/02/2008 - 00:00

Ngày 19/02/2008, Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Prudential Việt Nam đã có kết quả lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản về tỷ lệ chia cổ tức Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1) từ tháng 10/2006 đến hết tháng 12/2007 như sau:

Có 2331 nhà đầu tư (đại diện cho 60,54% vốn điều lệ quỹ) đồng ý trên tổng số 2411 nhà đầu tư (đại diện cho 61,66% vốn điều lệ quỹ, tương đương 30.828.930 đơn vị quỹ) tham gia biều quyết. Như vậy, có 98,18% tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư tham gia biểu quyết chấp thuận tỷ lệ chia cổ tức Quỹ PRUBF1 từ tháng 10/2006 đến cuối tháng 12/2007 là 15% trên mệnh giá chứng chỉ quỹ và cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt.

Chia sẻ: