CP4A1103: Thanh toán vốn gốc trái phiếu | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchCP4A1103: Thanh toán vốn gốc trái phiếu

Tin Tức & Sự Kiện

CP4A1103: Thanh toán vốn gốc trái phiếu

31/03/2008 - 11:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán vốn gốc trái phiếu năm 2008 như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 11/2003

Mã chứng khoán: CP4A1103

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất thanh toán: 8.00%/năm (lãi suất trả trước)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2008

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2008

Ngày thanh toán vốn gốc: 13/05/2008

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP.HCM tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu CP4A1103 vào các ngày 10, 11, 16/04/2008

Chia sẻ: