CP4A1103: Thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchCP4A1103: Thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch

Tin Tức & Sự Kiện

CP4A1103: Thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch

31/03/2008 - 11:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu CP4A1103 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo các nội dung sau:

Tổ chức phát hành: Quỹ Hỗ trợ phát triển

Địa chỉ trụ sở chính: 25A Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.7365741 Fax: 04.7365672

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 11/2003

Mã chứng khoán: CP4A1103

Mệnh giá: 100.000 đồng

Thời hạn trái phiếu: 05 năm

Ngày phát hành: 13/05/2003

Phương thức trả lãi: Trả lãi trước và cố định từng năm

Lý do hủy niêm yết: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận vốn gốc trái phiếu: 11/04/2008

Ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch: 11/04/2008

Ngày thanh toán vốn gốc: 13/05/2008

Chia sẻ: