TB kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí nghiệp khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Từ Công TyTB kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí nghiệp khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)

Tin Tức & Sự Kiện

TB kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí nghiệp khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)

02/04/2008 - 12:00

SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí nghiệp khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) được tổ chức vào ngày 02 tháng 04 năm 2008 như sau:

Tải về: TB kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí nghiệp khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)

Chia sẻ:
Danh mục: