CP4A4203: Ngày đăng ký thanh toán lãi, vốn và hủy NY | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchCP4A4203: Ngày đăng ký thanh toán lãi, vốn và hủy NY

11/09/2008 - 00:00

CP4A4203: Ngày đăng ký thanh toán lãi, vốn và hủy NY

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi và vốn gốc, huỷ niêm yết và ngừng giao dịch của trái phiếu như sau:
Tổ chức phát hành:        Quỹ Hỗ trợ Phát triển
Tên chứng khoán:          Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 42/2003
Mã chứng khoán:           CP4A4203
Loại chứng khoán:         Trái phiếu Chính phủ
Mệnh giá:                          100.000 đồng
Thời hạn trái phiếu:       5 năm
Ngày phát hành:            30/10/2003
Lãi suất thanh toán:       8.40%/năm
Phương thức trả lãi:      trả sau và cố định từng năm
Lý do huỷ niêm yết:       trái phiếu đến thời gian đáo hạn
Ngày giao dịch không hưởng quyền:    22/09/2008
Ngày đăng ký cuối cùng để nhận lãi và vốn gốc:   22/09/2008
Ngày huỷ niêm yết và ngừng giao dịch:    23/09/2008
Ngày thanh toán lãi và vốn gốc:  30/10/2008

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP.HCM tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu CP4A4203 vào các ngày 19, 22 & 23/09/2008.