Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchTP1A3705: Ngày đăng ký thanh toán lãi, vốn và hủy NY

TP1A3705: Ngày đăng ký thanh toán lãi, vốn và hủy NY

11/09/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi và vốn gốc, huỷ niêm yết và ngừng giao dịch của trái phiếu như sau:
Tổ chức phát hành:   Bộ Tài Chính – Kho bạc Nhà nước TW
Tên chứng khoán:   Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 37/2005
Mã chứng khoán:   TP1A3705
Loại chứng khoán:   Trái phiếu Chính phủ
Mệnh giá:   100.000 đồng
Thời hạn trái phiếu:    3 năm
Ngày phát hành:  20/10/2005
Lãi suất thanh toán:   8.15%/năm
Phương thức trả lãi:  trả sau và cố định từng năm
Lý do huỷ niêm yết:   trái phiếu đến thời gian đáo hạn
Ngày giao dịch không hưởng quyền:    22/09/2008
Ngày đăng ký cuối cùng để nhận lãi và vốn gốc:   22/09/2008
Ngày huỷ niêm yết và ngừng giao dịch:  23/09/2008
Ngày thanh toán:  20/10/2008
Chi nhánh  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP.HCM tạm ngừng nhận lưu ký trái   phiếu TP1A3705 vào các ngày 19, 22 & 23/09/2008.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge