CV số 114/UBCK-QLPH của UBCKNN về việc chào bán CK ra công chúng và CBTT | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchCV số 114/UBCK-QLPH của UBCKNN về việc chào bán CK ra công chúng và CBTT

17/01/2008 - 00:00

CV số 114/UBCK-QLPH của UBCKNN về việc chào bán CK ra công chúng và CBTT

Ngày 14/01/2008, UBCKNN có công văn số 114/UBCK-QLPH liên quan một số vấn đề về việc chào bán chứng khoán ra công chúng và công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, theo đó UBCKNN đề nghị:

Các công ty niêm yết cần cân nhắc thời chào bán, phương án huy động vốn phù hợp với tình hình thị trường. Những dự án sử dụng vốn chưa cụ thể và cấp bách cần được xem lại, trì hoãn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, báo cáo Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đối với các công ty đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán nhưng chưa thực hiện việc phát hành thì xem xét giãn phát hành theo quy định. Trường hợp quá thời hạn giãn phát hành theo quy định, có thể báo cáo UBCKNN chấm dứt đợt phát hành và công ty có thể đăng ký lại đợt phát hành mới khi điều kiện cho phép. Ủy Ban chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở bổ sung cập nhật số liệu để giảm thiểu thủ tục cho doanh nghiệp;

Các công ty chứng khoán trong quá trình tư vấn phát hành cần hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn thời điểm phù hợp tình hình thị trường để đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.