Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP Đại lý Vận tải Safi

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP Đại lý Vận tải Safi

15/01/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP Đại lý Vận tải Safi như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 23 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 20 NĐT

Cá nhân nước ngoài:03 NĐT

Tổ chức : 0

Tổng khối lượng đăng ký: 70.500 CP

Cá nhân trong nước : 68.600 CP

Cá nhân nước ngoài : 1.900 CP

Tổ chức : 0 CP

Chia sẻ