TB tạm hoãn tổ chức đấu giá Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Bến Thành | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1174.85

  -18.16 (-1.52%)
 • HNX-Index

  220.8

  -5.4 (-2.39%)
 • UPCOM-Index

  87.16

  -0.99 (-1.12%)
 • VN30-Index

  1194.03

  -16.71 (-1.38%)
 • VNDiamond

  1995.61

  -35.75 (-1.76%)
 • VNFinlead

  1914.51

  -22.58 (-1.17%)
 • VNMidcap

  1731.28

  -41.22 (-2.33%)
 • VNSmallcap

  1357.83

  -27.25 (-1.97%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchTB tạm hoãn tổ chức đấu giá Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Bến Thành

15/01/2008 - 00:00

TB tạm hoãn tổ chức đấu giá Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Bến Thành

Ban tổ chức đấu gía SGDCK TP.HCM xin thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Bến Thành vào ngày 16/01/2008. Nội dung cụ thể như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /SGDHCM-BĐG Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Các Đại Lý

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Theo Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ tài Chính và Công văn số 288/UBND-CNN ngày 14/01/2008 của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Bến Thành phải điều chỉnh giá trị doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ tài Chính. Ban tổ chức đấu gía SGDCK TP.HCM xin thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Bến Thành vào ngày 16/01/2008. Thời gian đấu giá mới sẽ được thông báo sau khi điều chỉnh giá trị doanh nghiệp.

Nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá trên có thể đến các Đại lý để rút lại tiền cọc.

Nơi nhận:
– Như trên,
– BĐG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THÁI ĐẮC LIỆT