Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2018 | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1270.17

  -6.43 (-0.5%)
 • HNX-Index

  239.91

  -1.43 (-0.59%)
 • UPCOM-Index

  90.69

  -0.52 (-0.57%)
 • VN30-Index

  1275.45

  -9.29 (-0.72%)
 • VNDiamond

  2133.06

  -24.59 (-1.14%)
 • VNFinlead

  2073.06

  -7.41 (-0.36%)
 • VNMidcap

  1917.29

  -12.57 (-0.65%)
 • VNSmallcap

  1473.68

  -10.7 (-0.72%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinĐại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2018

28/11/2018 - 16:27

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2018

Nghị quyết số 10/2018/NQĐHĐCĐ

– Bầu ông Chao, Jen Kai làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 28/11/2018.

Nghi quyết số 11/2018/NQĐHĐCĐ

– Miễn nhiệm ông Huỳnh Nhật Hưng khỏi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/11/2018.

– Bầu ông Mạc Hữu Danh và ông Lu Chia Hsiung làm thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 28/11/2018.

Tải về:

 1. YSVN – NQ 11 2018 – Nghi quyet mien, bau thanh vien BKS- 28112018
 2. YSVN – NQ 10 2018 – Nghi quyet bau thanh vien HĐQT- 28112018
 3. YSVN – Bien ban hop ĐHĐCĐ bat thuong- 28112018
 4. YSVN_CBTT_Hop ĐHĐCD bat thuong 28.11.2018