Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2018 | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinĐại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2018

Tin Tức & Sự Kiện

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2018

28/11/2018 - 16:27

Nghị quyết số 10/2018/NQĐHĐCĐ

– Bầu ông Chao, Jen Kai làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 28/11/2018.

Nghi quyết số 11/2018/NQĐHĐCĐ

– Miễn nhiệm ông Huỳnh Nhật Hưng khỏi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/11/2018.

– Bầu ông Mạc Hữu Danh và ông Lu Chia Hsiung làm thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 28/11/2018.

Tải về:

  1. YSVN – NQ 11 2018 – Nghi quyet mien, bau thanh vien BKS- 28112018
  2. YSVN – NQ 10 2018 – Nghi quyet bau thanh vien HĐQT- 28112018
  3. YSVN – Bien ban hop ĐHĐCĐ bat thuong- 28112018
  4. YSVN_CBTT_Hop ĐHĐCD bat thuong 28.11.2018
Chia sẻ: