Flower
Trang chủTin tứcTin Từ Công TyĐiều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và Trung tâm GDCK Hà Nội

12/08/2008 - 12:00

Điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và Trung tâm GDCK Hà Nội

Ngày 14/8/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 1650/UBCK-PTTT về việc điều chỉnh biên độ giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

Căn cứ vào diễn biến của thị trường chứng khoán và theo đề nghị của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCK HN) về điều chỉnh biên độ giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết định:

1. Điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết tại SGDCK TP.HCM từ ± 3% lên ± 5%. Thời gian áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/8/2008.

2. Điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu niêm yết tại TTGDCK HN từ ± 4% lên ± 7%. Thời gian áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/8/2008.

3. SGDCK TP.HCM, TTGDCK HN ban hành các Quyết định về điều chỉnh biên độ dao động giá, công bố trên thị trường và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế giao dịch chứng khoán của SGDCK TP.HCM và TTGDCK HN.

(UBCKNN)