Flower
 • VN-Index

  1258.28

  5.55 (+0.44%)
 • HNX-Index

  236.43

  0.97 (+0.41%)
 • UPCOM-Index

  91.16

  0.53 (+0.58%)
 • VN30-Index

  1267.07

  1.32 (+0.1%)
 • VNDiamond

  2060.52

  29.33 (+1.44%)
 • VNFinlead

  2072.71

  3.59 (+0.17%)
 • VNMidcap

  1868.17

  26.25 (+1.43%)
 • VNSmallcap

  1463.04

  12.24 (+0.84%)
Trang chủTin tứcBlogKiến thức kinh tếGiá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì và có vai trò thế nào?

05/10/2023 - 13:55

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì và có vai trò thế nào?

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là một chỉ số quan trọng để đo lường giá trị thực sự của một công ty hoặc tài sản. Chỉ số này sẽ cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì và có vai trò thế nào

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì và có vai trò thế nào

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì?

Giá trị ròng (Net Worth) là một khái niệm phổ biến trong lĩnh lực tài chính. Nó thường được sử dụng để đo lường giá trị tài sản của một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức sau khi đã trừ đi tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính. Giá trị ròng thể hiện được mức độ giàu có hoặc nghèo khó của cá nhân hoặc doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là thuật ngữ được sử dụng để đánh giá giá trị thực sự của một công ty bảo hiểm hoặc tổ chức kinh doanh dựa trên nhiều yếu tố quan trọng. Giá trị này có được bằng việc cộng giá trị ước tính cho công nghiệp và một số khoản lãi và vốn chưa sử dụng, thặng dư vốn cũng như dự trữ tự nguyện của doanh nghiệp.

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì

Đặc điểm của giá trị ròng điều chỉnh

Giá trị ròng điều chỉnh sẽ có những đặc điểm quan trọng như:

 • Là thước đo giá trị của công ty bảo hiểm: Giá trị ròng điều chỉnh được sử dụng như một công cụ thước đo giá trị của một công ty bảo hiểm cụ thể. Nó cho phép đánh giá và định giá công ty này dựa trên các yếu tố quan trọng như tài sản, lợi nhuận chưa thực hiện, thặng dư vốn và tự nguyện tích trữ.
 • So sánh giá trị tương đối: Một trong những mục tiêu chính của giá trị ròng điều chỉnh là tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh giá trị của công ty đó với các công ty bảo hiểm khác. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định vị trí của công ty trong ngành và đánh giá mức độ cạnh tranh.
Mục tiêu chính của giá trị ròng điều chỉnh là hỗ trợ việc so sánh

Mục tiêu chính của giá trị ròng điều chỉnh là hỗ trợ việc so sánh

 • Phản ánh giá trị kinh tế: Từ “điều chỉnh” trong giá trị ròng điều chỉnh phản ánh sự nỗ lực để thể hiện giá trị kinh tế thực sự của công ty. Điều này cho phép so sánh các công ty dựa trên cơ sở giá trị thực tế hơn là chỉ dựa trên các con số tài chính trên sổ sách.
 • Chuẩn hóa trong báo cáo tài chính: Việc điều chỉnh giá trị ròng giúp chuẩn hóa các thông tin trong báo cáo tài chính, giúp cho việc phân tích và so sánh giữa công ty cùng ngành nghề sẽ dễ dàng hơn. Các giá trị đã được điều chỉnh giúp loại bỏ sự biến động do các phương pháp kế toán khác nhau của các công ty.
 • Thuận tiện trong việc phân tích: Giá trị ròng điều chỉnh giúp cho việc phân tích sổ sách sẽ trở nên thuận tiện hơn. bằng cách sử dụng giá trị này, người ta có thể thực hiện các phân tích thống kê và thấu hiểu sâu hơn về sự phân bố giá trị trong ngành.

Ví dụ, nếu muốn so sánh hai công ty bảo hiểm, một trong số họ có lợi nhuận vốn chưa thực hiện cao hơn, việc sử dụng giá trị ròng điều chỉnh giúp loại bỏ ảnh hưởng của yếu tố này và tập trung vào so sánh các yếu tố khác như thặng dư vốn để đưa ra một đánh giá thực sự cân đối.

Những lưu ý về giá trị ròng điều chỉnh

Để sử dụng giá trị ròng điều chỉnh định giá tài sản cho một doanh nghiệp hoặc công ty thì cần xem xét đến việc lựa chọn phương pháp định giá. Có hai phương pháp định giá được sử dụng là sử dụng giá trị thị trường hiện tại (Current market value) hoặc phương pháp tiếp cận chi phí.

Ví dụ: Nếu một công ty quyết định sử dụng giá trị thị trường hiện tại, họ cần xem xét tình hình thị trường để xác định giá trị tài sản. Tuy nhiên, giá trị này có thể biến đổi theo thời gian và cần phải xem xét các yếu tố như biến động giá cả và sự ảnh hưởng của thuế đối.

Doanh nghiệp có thể dựa vào giá trị thị trường để định giá

Doanh nghiệp có thể dựa vào giá trị thị trường để định giá

Nếu công ty quyết định sử dụng phương pháp tiếp cận chi phí, họ sẽ tính toán dựa trên giá mua ban đầu và các chi phí cải thiện. Tuy nhiên, cũng cần xem xét tình trạng khấu hao của tài sản để có cái nhìn chính xác hơn về giá trị ròng điều chỉnh.

Lựa chọn phương pháp và yếu tố điều chỉnh phải phù hợp với ngành công nghiệp và quy mô của doanh nghiệp. Một công ty lớn có thể sử dụng phương pháp tiếp cận chi phí do họ có tài sản đáng kể, trong khi công ty nhỏ nên tập trung vào giá trị thị trường hiện tại.

Những yêu cầu đối với giá trị ròng điều chỉnh

Giá trị ròng điều chỉnh là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Sau đây là một số yêu cầu đối với giá trị ròng điều chỉnh:

Xác định tài sản và nợ theo thời gian

Để tính toán giá trị ròng điều chỉnh, tài sản và nợ của doanh nghiệp cần được phân loại theo thời gian chúng sẽ được giữ, bao gồm tài sản hiện tại, tài sản trung hạn và tài sản dài hạn.

 • Tài sản hiện tại: Đây là loại tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc đã được lên kế hoạch để bán ngay trong năm. Ví dụ, tiền mặt và các khoản tương đương tiền sẽ nằm trong danh mục này.
Tài sản hiện tại

Tài sản hiện tại

 • Tài sản trung hạn: Đây là những tài sản mà doanh nghiệp có dự định sẽ sử dụng trong sản xuất hoặc trong hoạt động kinh doanh trong tương lai, thường sẽ giữ được hơn một năm. Tài sản trung hạn có thể bao gồm thiết bị sản xuất, máy tính hoặc nguyên liệu thô.
 • Tài sản dài hạn: Đây là những tài sản dài hạn, thường là bất động sản mà doanh nghiệp sở hữu và dự định sử dụng trong thời gian dài.

Phân loại nợ

Tương tự như tài sản, nợ của doanh nghiệp cũng cần được phân loại. Nợ hiện tại bao gồm các khoản phải trả và khoản nợ trả thường xuyên. Nợ trung hạn là các khoản nợ có thời gian trả trong khoảng từ ba năm đến bảy năm, ví dụ như hợp đồng thuê xe và thiết bị. Nợ dài hạn thường áp dụng cho tài sản dài hạn của doanh nghiệp, ví dụ như các khoản nợ thế chấp.

Nợ của doanh nghiệp cũng cần được phân loại

Nợ của doanh nghiệp cũng cần được phân loại

Chuyển đổi nợ trung hạn và dài hạn

Trong giai đoạn tài chính hiện tại, các khoản thanh toán đến hạn của nợ trung hạn và dài hạn nên được bao gồm trong danh mục nợ hiện tại. Việc này đảm bảo rằng mức độ thanh toán nợ của doanh nghiệp trong tương lai được thể hiện chính xác trong báo cáo tài chính.

Phép tính giá trị ròng điều chỉnh

Sau khi đã xác định tài sản và nợ theo cách phân loại và chuyển đổi đúng, phép tính giá trị ròng điều chỉnh được thực hiện bằng cách trừ các khoản nợ từ tài sản. Kết quả sẽ là một con số chính xác cho thấy giá trị tài sản thực sự của doanh nghiệp sau khi đã xem xét các nghĩa vụ tài chính.

Cách tính giá trị ròng điều chỉnh

Cách tính giá trị ròng điều chỉnh

Để hiểu hơn về những điều trên, chúng ta giả sử có một công ty có khoản vay thế chấp kéo dài trong vòng 10 năm. Một năm thanh toán sẽ được coi là nợ hiện tại, và chín năm còn lại sẽ được coi là nợ dài hạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng khả năng thanh toán nợ của công ty trong tương lai được phản ánh đúng trong báo cáo tài chính.

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của họ và đảm bảo rằng các khoản tài sản và nợ được phân loại và báo cáo đúng cách. Thuật ngữ này đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính và đưa ra các quyết định chiến lược. Bài viết được chia sẻ bởi công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam.