Họp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018 | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinHọp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018

21/12/2018 - 09:36

Họp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018

Quyết định số 36-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 07 tháng  01 năm 2019

Quyết định số 37-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng

Quyết định số 38-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hải khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Xem chi tiết tại:

 1. YSVN_CBTT_Hop HĐQT 20.12.2018
 2. Quyết định số 36 2018QĐ HĐQT YSVN
 3. Quyết định số 37 2018QĐ HĐQT YSVN
 4. Quyết định số 38 2018QĐ HĐQT YSVN