Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinHọp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018

Họp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018

21/12/2018 - 09:36

Quyết định số 36-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 07 tháng  01 năm 2019

Quyết định số 37-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng

Quyết định số 38-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hải khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Xem chi tiết tại:

  1. YSVN_CBTT_Hop HĐQT 20.12.2018
  2. Quyết định số 36 2018QĐ HĐQT YSVN
  3. Quyết định số 37 2018QĐ HĐQT YSVN
  4. Quyết định số 38 2018QĐ HĐQT YSVN
Chia sẻ clipboard facebook
goolge