Flower
 • VN-Index

  1109.54

  1.23 (+0.11%)
 • HNX-Index

  230.33

  1.61 (+0.7%)
 • UPCOM-Index

  84.56

  0.13 (+0.15%)
 • VN30-Index

  1105.68

  3.36 (+0.3%)
 • VNDiamond

  1644.3

  -1.24 (-0.08%)
 • VNFinlead

  1730.9

  -2.59 (-0.15%)
 • VNMidcap

  1458.07

  8.85 (+0.61%)
 • VNSmallcap

  1333.4

  15.37 (+1.17%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinHọp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018

21/12/2018 - 09:36

Họp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018

Quyết định số 36-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 07 tháng  01 năm 2019

Quyết định số 37-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng

Quyết định số 38-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hải khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Xem chi tiết tại:

 1. YSVN_CBTT_Hop HĐQT 20.12.2018
 2. Quyết định số 36 2018QĐ HĐQT YSVN
 3. Quyết định số 37 2018QĐ HĐQT YSVN
 4. Quyết định số 38 2018QĐ HĐQT YSVN