Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinHọp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018

Họp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2018

21/12/2018 - 09:36

Quyết định số 36-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 07 tháng  01 năm 2019

Quyết định số 37-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng

Quyết định số 38-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

–       Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hải khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Xem chi tiết tại:

  1. YSVN_CBTT_Hop HĐQT 20.12.2018
  2. Quyết định số 36 2018QĐ HĐQT YSVN
  3. Quyết định số 37 2018QĐ HĐQT YSVN
  4. Quyết định số 38 2018QĐ HĐQT YSVN
Chia sẻ