Flower
Trang chủTin tứcTin Từ Công TyNhận đấu giá Cadivi

20/07/2009 - 12:00

Nhận đấu giá Cadivi

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất nhận đấu giá Cadivi, quý khách có nhu cầu đấu giá xin liên hệ với môi giới.

Tóm tắt:

– Loại cổ phần chào bán: cồ phần phổ thông

– Số lượng cổ phần chào bán: 3.200.000 cổ phần ( Ba triệu hai trăm ngàn cổ phần)
Trong đó: Đấu giá: 2.402.700 cổ phần ( Hai triệu bốn trăm lẻ hai ngàn bảy trăm cổ phần)
CBCNV: 797.300 cổ phần ( Bảy trăm chín bảy ngàn ba trăm cổ phần)

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Giá khởi điểm: 20.000 đồng

– Bước giá: 100 đồng

– Bước khối lượng: 100 cổ phần