Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Từ Công TyNhận đấu giá Cadivi

Nhận đấu giá Cadivi

20/07/2009 - 12:00

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất nhận đấu giá Cadivi, quý khách có nhu cầu đấu giá xin liên hệ với môi giới.

Tóm tắt:

– Loại cổ phần chào bán: cồ phần phổ thông

– Số lượng cổ phần chào bán: 3.200.000 cổ phần ( Ba triệu hai trăm ngàn cổ phần)
Trong đó: Đấu giá: 2.402.700 cổ phần ( Hai triệu bốn trăm lẻ hai ngàn bảy trăm cổ phần)
CBCNV: 797.300 cổ phần ( Bảy trăm chín bảy ngàn ba trăm cổ phần)

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Giá khởi điểm: 20.000 đồng

– Bước giá: 100 đồng

– Bước khối lượng: 100 cổ phần

Chia sẻ clipboard facebook
goolge