Nhận đầu giá VietinBank ( Ngân Hàng Công Thương Việt Nam) | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Từ Công TyNhận đầu giá VietinBank ( Ngân Hàng Công Thương Việt Nam)

Tin Tức & Sự Kiện

Nhận đầu giá VietinBank ( Ngân Hàng Công Thương Việt Nam)

11/12/2008 - 12:00

CTCP Chứng Khoán Đệ Nhất nhận đấu giá cổ phần VietinBank ( Ngân Hàng Công Thương Việt Nam)

1. Công bố thông tin

2. Quy chế đấu giá

3. Dự thảo điều lệ

4. Thông cáo báo chí

5. IPO VietinBank

6. Tóm tắt:

– Loại cổ phần chào bán: cồ phần phổ thông

– Số lượng cổ phần chào bán: 53.600.000 cổ phần ( Năm mươi ba triệu sáu trăm ngàn cổ phần)

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Giá khởi điểm: 20.000 đồng

– Bước giá: 100 đồng

– Bước khối lượng: 100 cổ phần

Chia sẻ:
Danh mục: