Flower
Trang chủTin tứcTin Đối TácNVLH2122008: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2122008 đợt 2

09/06/2022 - 17:52

NVLH2122008: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2122008 đợt 2

Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam thông báo về ngày chốt danh sách như sau:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Mã số Trái Phiếu: NVLH2122008

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/Một trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng

Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành

Ngày phát hành: 30/06/2021

Ngày đáo hạn:   30/12/2022

Ngày thanh toán lãi đợt 2: 30/06/2022

Ngày chốt danh sách: 21/06/2022

Lý do mục đích: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2122008 đợt 2