Flower
 • VN-Index

  1154.15

  0.3 (+0.03%)
 • HNX-Index

  236.35

  0.51 (+0.22%)
 • UPCOM-Index

  88.78

  0.05 (+0.06%)
 • VN30-Index

  1166.26

  -2.34 (-0.2%)
 • VNDiamond

  1845.9

  11.44 (+0.62%)
 • VNFinlead

  1852.52

  -8.72 (-0.47%)
 • VNMidcap

  1644.08

  1.67 (+0.1%)
 • VNSmallcap

  1365.24

  3.22 (+0.24%)
Trang chủTin tứcTin Đối TácNVLH2122008: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2122008 đợt 2

09/06/2022 - 17:52

NVLH2122008: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2122008 đợt 2

Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam thông báo về ngày chốt danh sách như sau:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Mã số Trái Phiếu: NVLH2122008

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/Một trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng

Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành

Ngày phát hành: 30/06/2021

Ngày đáo hạn:   30/12/2022

Ngày thanh toán lãi đợt 2: 30/06/2022

Ngày chốt danh sách: 21/06/2022

Lý do mục đích: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2122008 đợt 2