Flower
Trang chủTin tứcTin Nhà Đầu TưNVLH2123013: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2123013 đợt 1

07/03/2022 - 16:58

NVLH2123013: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2123013 đợt 1

Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam thông báo về ngày chốt danh sách như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
  • Mã số Trái Phiếu: NVLH2123013
  • Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/Một trái phiếu
  • Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng
  • Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
  • Ngày phát hành: 28/09/2021
  • Ngày đáo hạn: 28/03/2023
  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2123013 đợt 1
STTNgày thanh toán Trái phiếu đặt muaNgày thanh toán lãi đợt 1Ngày chốt danh sách trả  lãi đợt 1
128/09/202128/03/202217/03/2022
229/09/202129/03/202218/03/2022
330/09/202130/03/202221/03/2022
401/10/202101/04/202223/03/2022
504/10/202104/04/202224/03/2022
608/10/202108/04/202230/03/2022
711/10/202111/04/202231/03/2022
812/10/202112/04/202201/04/2022
913/10/202113/04/202204/04/2022
1019/10/202119/04/202208/04/2022
1122/10/202122/04/202213/04/2022
1227/10/202127/04/202218/04/2022
1328/10/202128/04/202219/04/2022
1429/10/202129/04/202220/04/2022