Flower
Trang chủTin tứcTin Đối TácNVLH2123013: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2123013 đợt 2

07/09/2022 - 15:10

NVLH2123013: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2123013 đợt 2

Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam thông báo về ngày chốt danh sách như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
  • Mã số Trái Phiếu: NVLH2123013
  • Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/Một trái phiếu
  • Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng
  • Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
  • Ngày phát hành: 28/09/2021
  • Ngày đáo hạn: 28/03/2023
  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi Trái phiếu NVLH2123013 đợt 2
STTNgày thanh toán Trái phiếu đặt muaNgày thanh toán lãi đợt 2Ngày chốt danh sách trả lãi đợt 2
128/09/202128/09/202219/09/2022
229/09/202129/09/202220/09/2022
330/09/202130/09/202221/09/2022
401/10/202103/10/202222/09/2022
504/10/202104/10/202223/09/2022
608/10/202110/10/202229/09/2022
711/10/202111/10/202230/09/2022
812/10/202112/10/202203/10/2022
913/10/202113/10/202204/10/2022
1019/10/202119/10/202210/10/2022
1122/10/202124/10/202213/10/2022
1227/10/202127/10/202218/10/2022
1328/10/202128/10/202219/10/2022
1429/10/202131/10/202220/10/2022