Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinQuyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Khách hàng cá nhân

Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Khách hàng cá nhân

18/10/2018 - 14:55

Công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam ngày 18 tháng 10 năm 2018.

Cụ thể như sau: Quyết định Số 29-2018/QĐ-HĐQT-YSVN – Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách Khối Khách hàng cá nhân.

Tải về:

  1. YSVN – BOD Decision – Appoint Executive Vice President
  2. YSVN_CBTT_Quyết định HĐQT 18_10_2018
Chia sẻ clipboard facebook
goolge