Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Từ Công TyQuyết định số 27-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

Quyết định số 27-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

02/07/2018 - 13:23

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Yuanta Việt Nam thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty tổ chức vào ngày 20 tháng 8 năm 2018 bao gồm các nội dung dự kiến được quy định trong Phụ lục 1 đính kèm của Quyết định này.

Tải về: Quyết định số 27-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

Chia sẻ clipboard facebook
goolge