Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinQuyết định Số 678/QĐ-SGDHN ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Quyết định Số 678/QĐ-SGDHN ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam

23/10/2018 - 15:54

Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam với những nội dung sau:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam;

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

– Mã chứng khoán: FSC;

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

– Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 30.000.000 cổ phiếu;

– Giá trị (theo mệnh giá) cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 300.000.000.000 đồng;

– Ngày hủy đăng ký giao dịch: 26/10/2018;

– Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 25/10/2018;

Lý do hủy đăng ký giao dịch: CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng số 6644/UBCK-QLKD ngày 27/9/2018 của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước.

Xem nội dung đính kèm:

Chia sẻ clipboard facebook
goolge