Flower
Trang chủTin tứcTin Từ Công TyQuyết định Số 699/QĐ-UBCK của Chủ tịch Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định Số 643/QĐ-UBCK ngày 9 tháng 8 năm 2010 về việc chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội – Công ty CP chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh

23/08/2018 - 16:47

Quyết định Số 699/QĐ-UBCK của Chủ tịch Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định Số 643/QĐ-UBCK ngày 9 tháng 8 năm 2010 về việc chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội – Công ty CP chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh

Quyết định Số 699/QĐ-UBCK của Chủ tịch Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định Số 643/QĐ-UBCK ngày 9 tháng 8 năm 2010 về việc chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội – Công ty CP chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh như sau:

Họ và tên: Nguyễn Việt Quang

Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần chứng khoán Yuanta Việt Nam

Ngày sinh: 27/11/1983

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số 031083005334 ngày cấp 4/8/2016, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư;

Địa chỉ thường trú: Số 2B/164 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tải về:

  1. Quyetdinh699_QD_UBCK
  2. YSVN-CBTT-ThayDoiGiamDocCNHaNoi