Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

12/11/2014 - 08:48

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau . Thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc: từ 8h00 ngày 12/11/2014 đến 16h00 ngày 03/12/2014. Thời gian cuối nộp phiếu đấu giá :chậm nhất 15h00 ngày 09/12/2014.

1 Ngày đấu giá 11/12/2014
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau
4 Vốn điều lệ 5,294,000,000,000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 128,951,300
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 128,951,300
7 Mệnh giá: 10,000
8 Giá khởi điểm: 12,000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Giá trị phát hành 1,289,513,000,000
12 Số mức giá 1

 

20141111 – DTS1 24 10 2014 Ban Cong bo thong tin PVCFC_v2

20141111 – Dieu le Cong ty co phan PVCFC

20141111 – 2341_QD_DKVN_24_102014 PHEDUYET PHUONG AN CPH DAMCAMAU

20141111 – Bao cao tai chinh cong ty me PVCFC – SKT nam 2013

20141111 – Bao cao tai chinh cong ty me SKT 30-06-2014

20141111 – BCTC công ty mẹ nam 2012 sau kiem toan

20141111 – CTY DAM CAMAU – TBAO BAN DAU GIA

20141111- BAN CBTT_Damcamau_FINAL

20141111 – QUYCHE DAUGIA CTY DAM CAMAU

20141111 – MAUDON CTY DAM CAMAU

Chia sẻ clipboard facebook
goolge