Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau. | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Tin Tức & Sự Kiện

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

12/11/2014 - 08:48

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau . Thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc: từ 8h00 ngày 12/11/2014 đến 16h00 ngày 03/12/2014. Thời gian cuối nộp phiếu đấu giá :chậm nhất 15h00 ngày 09/12/2014.

1Ngày đấu giá11/12/2014
2Lần đấu giá1
3Tổ chức phát hành:Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau
4Vốn điều lệ5,294,000,000,000
5Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:128,951,300
6Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:128,951,300
7Mệnh giá:10,000
8Giá khởi điểm:12,000
9Bước giá100
10Bước khối lượng100
11Giá trị phát hành1,289,513,000,000
12Số mức giá1

 

20141111 – DTS1 24 10 2014 Ban Cong bo thong tin PVCFC_v2

20141111 – Dieu le Cong ty co phan PVCFC

20141111 – 2341_QD_DKVN_24_102014 PHEDUYET PHUONG AN CPH DAMCAMAU

20141111 – Bao cao tai chinh cong ty me PVCFC – SKT nam 2013

20141111 – Bao cao tai chinh cong ty me SKT 30-06-2014

20141111 – BCTC công ty mẹ nam 2012 sau kiem toan

20141111 – CTY DAM CAMAU – TBAO BAN DAU GIA

20141111- BAN CBTT_Damcamau_FINAL

20141111 – QUYCHE DAUGIA CTY DAM CAMAU

20141111 – MAUDON CTY DAM CAMAU

Chia sẻ: