Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau. | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1261.02

  2.82 (+0.22%)
 • HNX-Index

  239.48

  0.41 (+0.17%)
 • UPCOM-Index

  91.14

  0.22 (+0.24%)
 • VN30-Index

  1262.86

  0.0 (0.0%)
 • VNDiamond

  2122.7

  5.87 (+0.28%)
 • VNFinlead

  2039.77

  5.64 (+0.28%)
 • VNMidcap

  1929.86

  31.8 (+1.68%)
 • VNSmallcap

  1484.38

  12.85 (+0.87%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

12/11/2014 - 08:48

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau . Thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc: từ 8h00 ngày 12/11/2014 đến 16h00 ngày 03/12/2014. Thời gian cuối nộp phiếu đấu giá :chậm nhất 15h00 ngày 09/12/2014.

1Ngày đấu giá11/12/2014
2Lần đấu giá1
3Tổ chức phát hành:Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau
4Vốn điều lệ5,294,000,000,000
5Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:128,951,300
6Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:128,951,300
7Mệnh giá:10,000
8Giá khởi điểm:12,000
9Bước giá100
10Bước khối lượng100
11Giá trị phát hành1,289,513,000,000
12Số mức giá1

 

20141111 – DTS1 24 10 2014 Ban Cong bo thong tin PVCFC_v2

20141111 – Dieu le Cong ty co phan PVCFC

20141111 – 2341_QD_DKVN_24_102014 PHEDUYET PHUONG AN CPH DAMCAMAU

20141111 – Bao cao tai chinh cong ty me PVCFC – SKT nam 2013

20141111 – Bao cao tai chinh cong ty me SKT 30-06-2014

20141111 – BCTC công ty mẹ nam 2012 sau kiem toan

20141111 – CTY DAM CAMAU – TBAO BAN DAU GIA

20141111- BAN CBTT_Damcamau_FINAL

20141111 – QUYCHE DAUGIA CTY DAM CAMAU

20141111 – MAUDON CTY DAM CAMAU