Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX)

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX)

11/11/2014 - 08:35

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX). Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 11/11/2014 đến 16h00 ngày 04/12/2014. Ngày cuối bỏ phiếu đấu giá tại công ty 10/12/2014. Ngày đấu giá 12/12/2014.

1 Ngày đấu giá 12/12/2014
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX)
4 Vốn điều lệ 1,250,000,000,000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 60,826,400
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 60,826,400
7 Mệnh giá: 10,000
8 Giá khởi điểm: 10,100
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Giá trị phát hành 608,264,000,000
12 Số mức giá 1

 

20141110 – QD phe duyet PA CPH Seaprodex so 1880 QD-TTg

20141110 – SEAPRODEX – 8700 BNN-QLDN-PHEDUYET GIA KHỎI DIEM

20141110 – Seaprodex – BCBTT (English-Final) 12122014

20141110 – SEAPRODEX – DU THAO DIEU LE

20141110-Seaprodex _ BCBTT (Tieng Viet – Ban cuoi) 12122014

20141110-QUYCHEDG SEAPRODEX

20141110 – SEAPRODEX – TBAO BAN DAUGIA

20141110 – Seaprodex – PA CPH – 2014 07 31

20141110 – MAUDON SEAPRODEX

Chia sẻ clipboard facebook
goolge