Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX) | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX)

Tin Tức & Sự Kiện

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX)

11/11/2014 - 08:35

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX). Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 11/11/2014 đến 16h00 ngày 04/12/2014. Ngày cuối bỏ phiếu đấu giá tại công ty 10/12/2014. Ngày đấu giá 12/12/2014.

1Ngày đấu giá12/12/2014
2Lần đấu giá1
3Tổ chức phát hành:Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX)
4Vốn điều lệ1,250,000,000,000
5Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:60,826,400
6Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:60,826,400
7Mệnh giá:10,000
8Giá khởi điểm:10,100
9Bước giá100
10Bước khối lượng100
11Giá trị phát hành608,264,000,000
12Số mức giá1

 

20141110 – QD phe duyet PA CPH Seaprodex so 1880 QD-TTg

20141110 – SEAPRODEX – 8700 BNN-QLDN-PHEDUYET GIA KHỎI DIEM

20141110 – Seaprodex – BCBTT (English-Final) 12122014

20141110 – SEAPRODEX – DU THAO DIEU LE

20141110-Seaprodex _ BCBTT (Tieng Viet – Ban cuoi) 12122014

20141110-QUYCHEDG SEAPRODEX

20141110 – SEAPRODEX – TBAO BAN DAUGIA

20141110 – Seaprodex – PA CPH – 2014 07 31

20141110 – MAUDON SEAPRODEX

Chia sẻ: