Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vinatex

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vinatex

27/06/2014 - 13:27

CTCP CK Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá công ty Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Thời gian đăng ký 25/6/2014 đến 12/09/2014. Thời gian cuối nộp phiếu đấu giá 15 giờ ngày 18/9/2014.

Thông tin về tổ chức phát hành Vinatex

1 Ngày đấu giá 22/09/2014
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Tập đoàn Dệt May Việt Nam
4 Vốn điều lệ 5.000.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 121.999.150
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 121.999.150
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 11.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Giá trị phát hành 1.219.991.500.000
12 Số mức giá 1

 

VNX_Separate FS_2010_ BCTC RIENG

VNX_Separate FS_2011_BC TC RIENG

VNX_Separate FS_2012_ bc tc rieng

VNX_Separate FS_2013_ BCTC RIENG

2014-06-23 – QD PHE DUYET PHUONG AN CPH VINATEX

2014-06-24 – BAN CBTT VINATEX

2014-06-24 – DU THAO DIEU LE VINATEX

140512_Vinatex_IPO_Phuong an CPH_v2 Submission FINAL (2)

140623_BAN CBTT Vinatex_Prospectus_Sent

20140623 – MAU DON VINATEX

20140623 – QUYCHE DG – VINATEX

20140623 – TBAO BAN DAU GIA – VINATEX

CV 4085 VE BAN DG CP

VNX_Separate FS_2009 – BCTC RIENG

Chia sẻ clipboard facebook
goolge