Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vocarimex

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vocarimex

27/06/2014 - 18:14

CTCP CK Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex). Thời gian đăng ký 01/07/2014 đến 17/07/2014. Thời gian cuối nộp phiếu đấu giá 15 giờ ngày 23/07/2014.

Thông tin về tổ chức phát hành Vocarimex

1Ngày đấu giá25/07/2014
2Lần đấu giá1
3Tổ chức phát hành:Tổng công ty công nghiệp dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV
4Vốn điều lệ1.218.000.000.000
5Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:37.901.500
6Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:37.901.500
7Mệnh giá:10.000
8Giá khởi điểm:11.300
9Bước giá100
10Bước khối lượng100
11Giá trị phát hành379.015.000.000
12Số mức giá1

QD 5318 PHE DUYET GIA BAN NDTCL

Vocarimex_CBTT_Final_English_26062014

20140627 – CBTT Vocarimex

20140627 – MAUDON – VOCARIMEX

20140627 – QUYCHE BAN DAUGIA VOCARIMEX

20140627 – Vocarimex_ThongBaoDauGiaLandau

BCTC 2013-01(1)

BCTC 2013-02

BCTC 2013-03

BCTC VOCA 2011

BCTC VOCA 2012

CV 446 QD PHE DUYET PACPH

CV 4100 Ban CP Voca

Du thao Dieu le TCty CP Vocarimex

Chia sẻ