Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo bán tiếp cổ phần CT TNHH Một thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Thông báo bán tiếp cổ phần CT TNHH Một thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

18/04/2008 - 00:00

Thông báo bán tiếp cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn cụ thể như sau:

Căn cứ kết quả thanh toán tiền mua cổ phần của đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn, Ban tổ chức đấu giá SGDCK TP.HCM xin thông báo số lượng cổ phần của các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua là 520.000 cổ phần.

Căn cứ vào Quy chế đấu giá, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn thông báo bán tiếp số lượng cổ phần này cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu giá Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn ngày 25/01/2008. Ban tổ chức đấu giá xin mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến đăng ký mua tiếp tại:

Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Số 45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, TPHCM

Thời gian: từ 8h00 ngày 22/04/2008 đến 15h00 ngày 23/04/2008

Khi đến đăng ký, nhà đầu tư phải mang theo CMND, Thông báo kết quả đấu giá Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn và đặt cọc 50% giá trị cổ phần đặt mua. Giá đặt mua là giá nhà đầu tư đã đặt trong đợt đấu giá ngày 25/01/2008.

Phương thức xác định kết quả đấu giá

Số cổ phần được phân phối xét theo thứ tự trả giá từ cao xuống thấp với mức giá nhà đầu tư đã đặt mua, nhưng không được thấp hơn mức giá đấu thành công bình quân tại cuộc bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn ngaøy 25/01/2008, đồng thời đảm bảo thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại điểm 16.1 Điều 16 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

Thời gian thanh toán từ ngày 24/04/2008 đến ngày 25/04/2008. Các nhà đầu tư nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản số 119.10.00.006698.1 của SGDCK TP.HCM mở tại Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge